Moestuin op school

Een moestuin op school of zelfs een groen schoolplein? Er zijn tal van redenen om dit te doen (je creeërt een mooie leer-en leefomgeving, doet een actieve positieve bijdrage aan het klimaatprobleem, biedt veel dieren een mooie leefplek aan, geeft kinderen een plek voor (meer) ontspanning en nog veel meer!)

Ik kan helpen met de aanleg en het onderhoud met de verschillende klassen van de school en dit kan ook heel goed in combinatie met het jaarprogramma!

Voor het aanleggen en onderhouden reken ik een uurtarief dat we in overleg afspreken (dit is onder andere afhankelijk van de wensen voor de tuin, aanwezige materialen, hoeveel vrijwilligers mee willen helpen, enz.) Als het jaarprogramma wordt afgenomen zitten de kosten voor aanleg en onderhoud hier bij inbegrepen.