Jaarprogramma

In het jaarprogramma is er, naast het onderhouden van de moestuin of het groene schoolplein veel ruimte om te leren over de natuur, de dieren, zaaien, oogsten, verwerken, op excursie gaan in de nabije natuur en nog veel meer. Het programma is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs en kan zowel aan hele klassen als aan subgroepen aangeboden worden. In overleg is dit wekelijks, maandelijks of met een ander wenselijk interval mogelijk.

Bij interesse kom ik graag langs om het programma toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De kosten zijn afhankelijk van eventuele inzet van vrijwilligers (voor het aanleggen van de tuin) en de mogelijkheid tot het verkrijgen van herbruikbare materialen van ouders (denk hierbij bijvoorbeeld aan toiletrolletjes, hout, lege potjes, e.d.). Ik ga daarom graag met jullie in gesprek over de verschillende mogelijkheden en de daarbij horende prijs.